กลุ่มเงินงบประมาณ
pranee

 

ปราณี ต่วนเครือ
Pranee Tounkruea
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศศ.บ (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

somchai

 

สมชาย หล่อมหัทธนะกุล
Somchai Lawmahathanakul
นายช่างเครื่องยนต์
วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร), มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

pathompong

 

ปฐมพงษ์ คุมพล
Pathompong Khumpol
นักวิชาการเกษตร
วท.ม. (การจัดการฟาร์มสมัยใหม่), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

somwang

 

สมหวัง หลีค้า
Somwang Leekar
นักวิชาการเกษตร
M.Sc. (Agricultural Systems & Engineering), AIT

sanon

 

สานนท์ บุญมี
Sanon Boonmee
นักวิชาการเกษตร
วท.ม. (การจัดการฟาร์มสมัยใหม่), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

wanwanatch

 

วรรณวณัช ชัยณรงค์
Wanwanat Chainarong
นักวิชาการเกษตร
วท.ม. (การจัดการฟาร์มสมัยใหม่), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3-เอ๋

 

รัชฎา ชั้นเจริญศรี
Ratchada Chanjaroensri
พนักงานธุรการ
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

sanya

 

สัญญา แสงขำ
Sanya Saengkham
พนักงานขับเครื่องจักรกลเกษตรขนาดกลาง
มัธยมศึกษาตอนปลาย (วช.2)

atthapol

 

อัฐพล บุญรัตน์ประพันธ์
Antapol Bunyaratprapan
ช่างไม้
วท.บ.( เทคโนโลยีการเกษตร), มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

กลุ่มเงินรายได้
4-ตั้ม

 

ศักดา แสงน้ำรัก

4-หยี

 

อนิษรา ชูสุวรรณ

4-ต่อ

 

ทสพล หมื่นราษฎร์

4-ป่าน

 

ภูธาร พานนนท์