นวัตกรรมเครื่องไล่นก 4.0

ระบบให้น้ำและปุ๋ยแก่พืชผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ปี

ชื่องาน

2564 นวัตกรรมเครื่องไล่นก 4.0
(พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์. 2564. นวัตกรรมเครื่องไล่นก 4.0.วารสารเกษตรอภิรมย์ มกราคม-เมษายน 2564. หน้า 48-49)

2564

ระบบการให้น้ำและปุ๋ยแก่พืชผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับการทำฟาร์มสมัยใหม่
(พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์. 2564. ระบบการให้น้ำและปุ๋ยแก่พืชผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับการทำฟาร์มสมัยใหม่.วารสารเกษตรอภิรมย์ มกราคม-เมษายน 2564. หน้า 46-47)

2556

เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มเพื่อระบบการจัดการแปลงอ้อยของเกษตรกร
(บพิตร ตั้งวงศ์กิจ. 2556. เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มเพื่อระบบการจัดการแปลงอ้อยของเกษตรกร. วารสารเคหการเกษตร ปีที่ 37 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2556. หน้า 146-149)
2555 ปฏิวัติการศึกษา สร้างคนเกษตรรุ่นใหม่
(บพิตร ตั้งวงศ์กิจ. 2555. ปฏิวัติการศึกษา สร้างคนเกษตรรุ่นใหม่. วารสารเซมิคอนดักเตอร์ 370 ฉบับพิเศษ Agritronic. หน้า 135-138)

2553

สาระดีๆ จาก งานมหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรโลก ณ ประเทศอิตาลี
(บพิตร ตั้งวงศ์กิจ. 2554. สาระดีๆ จาก งานมหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรโลก ณ ประเทศอิตาลี. วารสารเคหการเกษตร ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 เมษายน 2554. หน้า 195-197)
2553 เครื่องจักรกลเกษตรในไร่อ้อยสำหรับชาวไร่ รายขนาดกลางหรือขนาดเล็ก
(บพิตร ตั้งวงศ์กิจ. 2553. เครื่องจักรกลเกษตรในไร่อ้อยสำหรับชาวไร่ รายขนาดกลางหรือขนาดเล็ก. วารสารเคหการเกษตร ปีที่ 34 ฉบับที่ 9 กันยายน 2553. หน้า 170-174)

2553

เครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตอ้อย (ตอนจบ)
(บพิตร ตั้งวงศ์กิจ. 2553. เครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตอ้อย (ตอนจบ). วารสารเคหการเกษตร ปีที่ 34 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2553. หน้า 170-174)
2553 เครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตอ้อย
(บพิตร ตั้งวงศ์กิจ. 2553. เครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตอ้อย. วารสารเคหการเกษตร ปีที่ 34 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2553. หน้า 171-174)

2553

รถดำนา…กับบทบาทในเวทีการผลิตข้าวไทย
(บพิตร ตั้งวงศ์กิจ. 2553. รถดำนา…กับบทบาทในเวทีการผลิตข้าวไทย. วารสารเคหการเกษตร ปีที่ 34 ฉบับที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553. หน้า 200-203)

2553

เปิดหูเปิดตา…ที่งาน World Ag Expo 2010 นิทรรศการเกษตรกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก
(บพิตร ตั้งวงศ์กิจ. 2553. เปิดหูเปิดตา…ที่งาน World Ag Expo 2010 นิทรรศการเกษตรกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก. วารสารเคหการเกษตร ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 เมษายน 2553. หน้า 72-95)

2553

หลักสูตรเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
(บพิตร ตั้งวงศ์กิจ. 2553. หลักสูตรเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร. วารสารเคหการเกษตร ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553. หน้า 97-100)

2553

ตามทัน…เครื่องจักรกลเกษตรไทยใน พ.ศ.นี้ (บพิตร ตั้งวงศ์กิจ. 2553. ตามทัน…เครื่องจักรกลเกษตรไทยใน พ.ศ.นี้. วารสารเคหการเกษตร ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม 2553. หน้า 111-114)