กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ( 22 ก.ค.66 )

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากร ขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566  โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทำบุญเลี้ยงพระในตอนเช้า กิจกรรมพัฒนาภาควิชาฯ และกิจกรรมเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากร โดยมี รศ.พงศ์ศักดิ์  ชลธนสวัสดิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
[contact-form-7 id="8723"]