Latest Past Events

กพว. เข้าเยี่ยมชม ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน, กำแพงแสน

กพว. เข้าเยี่ยมชม ภาควิชาเกษตรกลวิธาน วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น.  ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน 

สมาคมอ้อยและน้ำตาลทรายอินโดนีเซีย เข้าศึกษาดูงาน

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน, กำแพงแสน

สมาคมอ้อยและน้ำตาลทรายอินโดนีเซีย เข้าศึกษาดูงาน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

ประชุมภาควิชาฯ ครั้งที่ 2/2567

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน, กำแพงแสน

ประชุมภาควิชาฯ ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 1 โรงปฏิบัติการ 1 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน