ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Department of Farm Mechanics Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen,
Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus,
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom, THAILAND, 73140

โทร 034-351885, 034-281071 www.farmmechatronic.org