กลุ่มเกษตรกรจากประเทศเยอรมัน เข้าเยี่ยมชมภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ( 12 ก.พ. 67 )

วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 น. ถึง 13.30 น. บริษัท อาโรซ่า ทราเวล จำกัด ได้นำกลุ่มเกษตรกรจากประเทศเยอรมัน ซึ่งประกอบด้วย เกษตรกร คณะสื่อมวลชล และองค์กรอิสระจากประเทศเยอรมัน ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อศึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำการเกษตร และเครื่องจักรกลเกษตรของประเทศไทย จำนวน 34 คน โดยในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล รองคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณาจารย์และบุคลากรภาควิชาเกษตรกลวิธาน ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้นำคณะผู้เยี่ยมชมนั่งรถแทรกเตอร์พ่วงเทลเลอร์เยี่ยมชมแปลงวิจัย และทัวร์รอบวิทยาเขต

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
[contact-form-7 id="8723"]