สัมมนาวิชาการ

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ
ในงานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตรไทย
วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566
ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการเมคคาทรอนิกส์เกษตร
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
—————————
– เวลา 10.00 – 12.00 น.
เรื่อง “Carbon Credit กับภาคการเกษตรไทยจะสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างไร”
โดย นายอภิสิทธิ์ เสนาวงค์
นักวิชาการ ชำนาญการพิเศษ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
—————————
– เวลา 13.30 – 15.30 น.
เรื่อง “อนาคตเกษตรไทยในบริบทของนโยบาย BCG”
โดย ดร.สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา กรมป่าไม้
—————————
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ :
080-4256403
090-2356651
🚗🚌 พิกัดอาคารปฏิบัติการเมคคาทรอนิกส์เกษตร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน : https://maps.app.goo.gl/LSWorBazTjeHLDRB7
Link สำหรับรับชม ออนไลน์ : https://www.youtube.com/@thaitam-show

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
[contact-form-7 id="8723"]