โครงการจัดเดินรถแทรกเตอร์พ่วงเทรลเลอร์เพื่อบริการรับ – ส่งผู้เข้าชมงานเกษตรกำแพงแสนประจำปีการศึกษา 2565

นิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธานได้จัดโครงการจัดเดินรถแทรกเตอร์พ่วงเทรลเลอร์เพื่อบริการรับ – ส่งผู้เข้าชมงานเกษตรกำแพงแสนประจำปีการศึกษา 2565 ในช่วงของงานเกษตรกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาเที่ยวชมงาน 

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
[contact-form-7 id="8723"]