โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ( วันที่ 28 มิ.ย. 2566 )

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้นเมื่อ วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นการแนะนำ คณาจารย์ บุคลากรของภาควิชาฯ รายละเอียดหลักสูตร กฎระเบียบ ข้อบังคับและหลักการประพฤติปฏิบัติตน เมื่อเข้ามาอยู่ที่ภาควิชาฯ เพื่อให้นิสิตใหม่ได้เตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้  ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการเมคคาทรอนิกส์เกษตร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
[contact-form-7 id="8723"]