โครงการศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์สร้างความพร้อมนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน ประจำปีการศึกษา 2565 ( 18 – 19 ก.พ. 66 )

วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้จัดโครงการศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์สร้างความพร้อมนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้นำนิสิตเข้าศึกษาดูงาน ณ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี และ วนอุทยานปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

Donate

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
[contact-form-7 id="8723"]