Loading Events

Events for June 2022

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
29

โครงการค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร

31
1
2
3
4
5
6
7

โครงการอบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online 2564

การให้คำปรึกษาการจัดทำ SAR ประจำปีการศึกษา 2564

10
11
12

การจัดอบรมการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 01999111

14

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2565

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

16
17
18
19
20

ประชุม ครั้งที่ 5/2565

22

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน กิจกรรม “การประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล”

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน กิจกรรม “การประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล”

โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

25
26

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน กิจกรรม “การประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล”

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

30
1
2
+ Export Events